Highlander

Combat Academy

… ma na celu rozwój sportu i aktywnego stylu życia poprzez organizacje różnego rodzaju wydarzeń sportowych, takich jak zawody czy turnieje, które przyciągają zarówno zawodników, jak i kibiców. Stowarzyszenie angażuje się również w promocję i upowszechnianie wiedzy na temat sportu, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk walki.
Ważnym elementem działalności Stowarzyszenia jest propagowanie wartości i tradycji narodowych oraz europejskich poprzez sport.  Organizacja podejmuje różne inicjatywy, takie jak bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży, oraz specjalne programy dla osób starszych, które mają na celu stymulowanie ich aktywności fizycznej.
Rozwój zdrowia fizycznego i psychicznego jest jednym z priorytetów Stowarzyszenia. Dlatego organizowane zajęcia, treningi i warsztaty, są dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych. Przedsięwzięcia te koncentrują się na rozwoju sprawności fizycznej, ale także na pielęgnowaniu dobrego samopoczucia psychicznego. Stowarzyszenie podejmuje działania mające na celu poprawę stanu zdrowia dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych.
Ostatnim aspektem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie działań naukowych i badawczych, które mają na celu rozwijanie sportu wyczynowego i powszechnego oraz zdrowego trybu życia.