Stowarzyszenie HCA prowadzi zajęcia w sekcjach dla dzieci od najmłodszych lat, młodzieży oraz dorosłych. Realizujemy w swojej działalności główne cele statutowe:

 
 1. Organizację konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów o tematyce sportowej, edukacji prozdrowotnej społeczeństwa oraz edukacji powszechnej.

 2. Prowadzenie akcji promocyjnych w zakresie sportu, zdrowego stylu życia i rozwoju aktywności fizycznej.

 3. Organizację spotkań, prelekcji, wystaw i imprez o charakterze kulturalno-sportowym.

 4. Prowadzenie i tworzenie aktywnych form wypoczynku, imprez kulturalnych oraz sportowych, w tym organizowanie zawodów sportowych.

 5. Uczestnictwo w lokalnych, krajowych i międzynarodowych konferencjach, szkoleniach, zawodach i innych spotkaniach o tematyce zbieżnej z celami Stowarzyszenia.

 6. Udzielanie pomocy psychologicznej, w szczególności dzieciom, młodzieży i sportowcom, w celu prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego.

 7. Prowadzenie badań naukowych w celu tworzenia nowych projektów edukacji sportowej i optymalizacji procesów treningowych oraz edukacji powszechnej.

 8. Fundowanie stypendiów młodym, zdolnym sportowcom.

 9. Inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sferze uregulowań prawnych dotyczących celów statutowych Stowarzyszenia.

 10. Udział w inicjatywach realizowanych przez inne organizacje pozarządowe oraz jednostki administracji państwowej mające cele zbieżne z celami Stowarzyszenia.

 11. Udział w inicjatywach realizowanych przez inne podmioty zagraniczne i międzynarodowe mające cele zbieżne z celami Stowarzyszenia.

 12. Współpracę z organizacjami władzy państwowej, samorządowej, kościołami, organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi.

 

Naszym zadaniem jest edukacja poprzez sport, jak i aktywne wspieranie rozwoju człowieka. Różnorodność prowadzonych sekcji daje przestrzeń do rozwoju własnych zainteresowań które są cennymi umiejętnościami w życiu.

Nasi członkowie to: aktywni sportowcy, survivalowcy szukający przygody, ratownicy wspierający w sytuacjach ekstremalnych, żołnierze.