W stowarzyszeniu HCA organizujemy:

  1. Regularne zajęcia dla dzieci od najmłodszych lat, młodzieży i dorosłych 

  2. Weekendowe szkolenia i seminaria tematyczne 

  3. Półkolonie i wyjazdy kilkudniowe

  4. Tematyczne obozy szkoleniowe